Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

RESTAURANT DE VIERBOETE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RESTAURANT DE VIERBOETE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RESTAURANT DE VIERBOETE verstrekt. RESTAURANT DE VIERBOETE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM RESTAURANT DE VIERBOETE GEGEVENS NODIG HEEFT

 

RESTAURANT DE VIERBOETE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan RESTAURANT DE VIERBOETE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG RESTAURANT DE VIERBOETE GEGEVENS BEWAART

 

RESTAURANT DE VIERBOETE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

 

RESTAURANT DE VIERBOETE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van RESTAURANT DE VIERBOETE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RESTAURANT DE VIERBOETE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

 

RESTAURANT DE VIERBOETE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van RESTAURANT DE VIERBOETE bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan RESTAURANT DE VIERBOETE te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

RESTAURANT DE VIERBOETE heeft hier geen invloed op.

 

RESTAURANT DE VIERBOETE heeft Google geen toestemming gegeven om via RESTAURANT DE VIERBOETE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar RESTAURANT DE VIERBOETE die zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek zal  reageren.

 

 

 

BEVEILIGEN

 

RESTAURANT DE VIERBOETE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RESTAURANT DE VIERBOETE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RESTAURANT DE VIERBOETE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RESTAURANT DE VIERBOETE.

 

https://restaurantdevierboete.be is een website van RESTAURANT DE VIERBOETE.

 

RESTAURANT DE VIERBOETE is als volgt te bereiken:

 

  • Vestigingsadres: Halvemaanstraat 2A, 8620 Nieuwpoort
  • Btwnummer: BE 0806 319 725
  • E-mailadres: sofieblomme@hotmail.com
  • Tel:  +32(0)58 23 34 33